dry needling

Dry Needling, of ‘prikken zonder vloeistof’, is één van de vele priktechnieken binnen de acupunctuur. Dit wordt myofasciale therapie of myofasciale acupunctuur genoemd. Deze techniek wordt gebruikt voor de behandeling van pijn veroorzaakt door problemen in het spier- en omliggende bindweefsel: myofasciale pijn. Met Dry Needling worden triggerpoints in de spieren aangeprikt met een acupunctuurnaald, tot een korte samentrekking van de spier optreedt. Daarna ontspant de spier zich en wordt de lokale bloedcirculatie gestimuleerd, hetgeen voor een snelle pijnverlichting zorgt. Bij de toepassing van Dry Needling binnen een acupunctuurbehandeling wordt ook de onderliggende oorzaak aangepakt. 

Deze therapie is een tak binnen de acupunctuur en mag enkel uitgevoerd worden door een opgeleide acupuncturist, arts, tandarts, verpleegkundige of vroedvrouw. 

Manuele therapie & kinesitherapie

Manuele therapie onderzoekt en behandelt functiestoornissen van het neuro-musculoskeletale systeem. Het lichaam wordt als een ‘mechanisch geheel’ beschouwd, waarbij verbanden gelegd worden tussen de verschillende zones van het lichaam. Manuele therapie zoekt naar de oorzaak van de klacht, zoals een geblokkeerde rug of nek, binnen dit mechanisch geheel.  Dit wordt vaak aangevuld met functionele oefentherapie (kinesitherapie). Bewegen is belangrijk om te genezen. Orthopedische letsels hebben soms nood aan een doorgedreven revalidatie. Gerichte oefeningen sterken het lichaam aan en krijgen het weer lenig. Dankzij goed aangepaste oefeningen worden de juiste spiergroepen geactiveerd. Zo krijgt het lichaam de perfecte stimuli om opnieuw pijnvrij te kunnen bewegen. 

Ontdek meer over Kristof,
drijvende kracht achter Corposs?